Aastrup Brugsforening

Oprindelig var en brugsforening en medlemssammenslutning, hvis formål det var at indkøbe varer engros, fordele dem til medlemmerne og fordele et evt. overskud i forhold til varekøbet

Da der var et ønske at få sådan en i Aastrup gik to mand rundt i januar 1935 og undersøgte hvor stor et ønske det var for en Brugsforening. Da der var et stort ønske blev der indkaldt til et møde i Forsamlingshuset. Der kom 50 og efter at have hørt om planerne blev der nedsat et udvalg bestående af Louis Hjorth, Kaptajn Hansen, Rasmus Rasmussen, Hans Svendsen og Würden Pedersen der blev formand. De skulle tegne medlemmer, lave forslag til love og afholde stiftende generalforsamling. Det blev afholdt d. 16. februar og udvalget blev den første bestyrelse. De skulle nu ud og købe grund, få FDB til at lave tegninger, som blev den samme som Brugsen i Fangel. Der skulle afholdes licitation og laves aftaler og der skulle ansættes uddeler. Ham fandt de på Strynø hvor Johannes Jensen var og hvor hans kone Ingrid stammede fra. Selv var han fra Vardeegnen. Det var en travl sommer og d. 10. september samme år blev brugsen individet og åbnede dagen efter. Der blev lavet aftale med en vognmand om at køre varer ud for 75 øre pr. 100 kg.

Der var halvårlige generalforsamlinger hvor beretning og regnskab blev aflagt. Evt. overskud skulle fordeles, det var tit 4% i dividende af købet. Bagefter kunne der være et foredrag, lysbilleder eller dans. Der var 10 års og 25 års jubilæumsfest i Forsamlingshuset med over 100 deltager.

Brugsen kørte godt i mange år under Ingrid og Johannes Jensen daglige ledelse. I 1960erne kom selvbetjeningsbutikkerne der gav konkurrence og det blev sværere for de små butikker. Ingrid og Johannes stoppede i 1967. En ny uddeler blev ansat, men omsætningen blev for lille og brugsen lukkede i 1970.

Ejendommen blev solgt til Palle Krog Rasmussen og der var i mange år tæppeforretning. ”Tæppehuset Aastrup” flyttede til Faaborg i 1992. Selv flyttede de i 1996 og Ejvind Rasmussen flyttede ind med forretningen EJRA der solgte arbejdsbeklædning og blomster.

Aastruparkiv.dk 2018

 

 

 

.