Aastrup Folkemindesamling

Bliv medlem

Støt vores forening og det frivillige arbejde, vi gør, med dit medlemsskab. Det koster 100 kr. for en husstand eller 50 kr. for en enkelt person. Kontakt os gerne pr. mail med dit navn og din adresse, og indbetal beløbet i Danske Bank, reg.nr. 3116 konto nr. 13 37 73 67 eller til kasseren Jens Haastrup tlf. 50 41 43 24.
CVR nr. 35334742