Aastrup Folkemindesamling

Et Røverisk overfald i Aastrup i 1933

Husmand Jørgen Rasmussen Huus, på nuværende adresse Svendborgvej 237, blev i januar 1933 udsat for et røveri. Den gamle mand kan muligvis takke vognmand Aage Nielsen, senere Svendborgvej 249, for, at det ikke gik værre end det gik. Vognmanden var ved 21-tiden ved huset for at bede vejmanden hjælpe sig med grisekørsel dagen efter, men da han fandt døren lukket, gik han igen. Muligvis er røveren blevet bange ved at høre, at der kom nogen og derfor har forladt stedet.  Aage Nielsen kom senere ad Vestergyden (Nabgyden), og han bemærkede en mand, hvorfor han standsede, men da den fremmede mand så ham blev han urolig, sprang over et gærde og flygtede henover markerne.

Da Jørgen Rasmussen hørte at der var nogen i værelset, rejste han sig op i sengen ved hjælp af sengesnoren, men umiddelbart efter var voldsmanden over ham. Han nåede ikke at komme ud af sengen før han fik et voldsomt slag.

 Statspolitiets folk var i Aastrup for at prøve på at få lys over det uhyggelige overfald. Politimester Rafael deltog selv i undersøgelsen.

Sengesnoren blev antageligt pirket af krogen af det våben, voldsmanden benyttede og det gør det antageligt, at forbryderen har betjent sig af en stok eller kæp, for på væggen bag hovedgærdet fandt man nogle små friske stænk, der viste sig at bestå af frisk jord, og det er da sandsynligt, at gerningsmanden har gået med stok og brugt denne som våben

På friske fodspor udenfor kunne man se, at voldsmanden har gået nogle gange rundt om huset og har stået stille et bestemt sted. Vinduet, han krøb ind af er ikke slået ud, men kittet er er pillet af og ruden taget ud. Dette tyder ikke på at gerningsmanden anså huset for tomt. Jørgen Rasmussen kan ikke give nogen som helst signalement udover at det var en yngre person, der overfaldt ham.

Der blev foretaget en række afhøringer både her og i andre politikredse af personer, som man kunne mistænke, men de kunne bevise deres alibi. Det kan ikke udelukkes, at gerningsmanden er en landstryger, men der synes ikke at have været betlere på egnen den pågældende dag

Overfaldet er sket mellem kl. 20.30 og 21.30. Forbryderen har været i spisekammeret, men der er intet taget – han har ikke været ude efter mad, men mere kostbare sager. En del af genstandene fra huset, bærer muligvis fingeraftryk, blev indsendt til identificeringsbureauet i København 

Marius Rasmussen, der også boede i huset, havde fundet en raftekæp, som han synes han kunne anvende til et riveskaft og derfor havde lagt udenfor huset. Denne kæp blev fundet uden for huset i to stykker, ved hegnet, der afgrænser ejendommen mod vejen. Det kan antages, at voldsmanden, da han skulle til at skaffe sig adgang til det aflåste hus, har søgt efter en kæp til at løfte vindue hasperne af med, og så har han fået fat i raftekæppen, har brækket den over og benyttet den tykkeste del, der er ca. 1½ m. lang. Kæppen har han så medtaget på sin vandring i huset.

Der blev også fundet svage cykel spor der muligt hidrører fra gerningsmanden, og denne antagelse bestyrkes i nogen grad ved at den unge Marius Rasmussen har forklaret, at han og hans kone Laura om aftenen, da de gik over til naboen, på vejen mødte en cyklist, der kom fra Faaborg, men hvem var gerningsmanden?

Overbetjent Slotsager fik nys om, at nøglen til gådernes løsning sikkert var at finde ude i Ny Stenderup – Hos Laurits Paaske, der den 1. januar blev løsladt fra Faaborg Arrest efter at have afsonet en fængselsstraf for ca. 20 fjerkrætyverier. Slotsager kom under vejs med, at han skulle huse Jens Henry Jensen, der i efteråret fik en tyveridom i anledning af, at han havde fremstillet falske mønter. Han afsonede i Faaborg Arresthus og blev løsladt 10. januar.   

Foruden overfaldet i Aastrup var der også et overfald på den 80-årige bager Paaske i Verninge, 2 tyverier i Tørringe hvor der hos Gertsen blev der ved det første indbrud stjålet et par grå vadmelsbenklæder og røveri hos købmand Madsen i Abildskov, hvor købmanden skød røveren i låret.

Om aftenen Kl. 20 kørte overbetjenten og kriminalbetjent Plener så afsted til Ny Stenderup – til Laurits Paaske, hvor alle gåder ganske rigtigt blev klaret. De forhørte først hos naboen, som forklarede at der ganske rigtig var en fremmed person som gæst hos Paaske. Så rykkede man frem til angreb. Inde hos Paaske sad politiets gamle kending Jens Henry Jensen, der straks stillede sig uforstående til det hele, medens Paaske tilstod, at han havde været anstifter til forbrydelserne. Han er nevø af den gamle Paaske i Verninge, som han udleverede til de to forbryderes behandling. Endvidere har han givet Frits Petersen anvisningen på gamle Jørgen Huus i Aastrup, som han havde kendskab til, fordi en anden onkel af ham bor i et hus ved siden af Jørgen Huus. Endelig har han givet anvisning på købmand Madsen i Abidskov, men her vil Henry Jensen ikke have været med. Det kan da godt tænkes, at han senere kommer til en anden erkendelse, for Madsen har hele tiden ment at der var to gerningsmænd til overfaldet på ham.

 Paaske blev anholdt og sigtet for anstiftelse til røveri og ført til arresten. Paaske har yderligere forklaret at Frits Petersen er gerningsmanden til de to indbrud i Tørringe og røveriet i Abildskov hos købmand Madsen og tyveriet hos gamle Gertsen hvor der ved det første indbrud blev stjålet et par grå vadmelsbenklæder. Dem havde Frits på, da han blev skudt i låret. Paaske har endvidere forklaret, at Frits Petersen var hos ham fra lørdag aften til mandag. Han havde forklaret at han var ramt af en revolverkugle, og der blev hos Paaske anlagt en foreløbig forbinding. Mandag turde Paaske ikke beholde ham længere, og Frits tog derefter toget til Odder, hvor han så om tirsdagen måtte søge til sygehuset, antagelig fordi der var gået betændelse i såret.

Han blev indlagt på Odder Sygehus og her fortalte, at han ved en fejltagelse var blevet ramt af et revolverskud, men lægerne havde læst i aviserne om et røverisk overfald på Fyn, fandt de det rigtigste at underrette statspolitiet om patienten. Han blev anholdt og måtte ”gå ved” om det mislykkede kup i lørdags aften. Han var under opholdet i Ny Stenderup blevet opmærksom på, at købmand Madsen hver aften cyklede fra sin forretning til sit hjem, og han tænkte at der var et kup at gøre. Lørdag aften gik han op på en bakke mellem V. Hæsinge og Tørring og da købmanden kort tid efter kom cyklende råbte han ”pengene eller livet”.  Købmanden svarede straks ”Nu skal jeg sige dig noget andet” og affyrede sin revolver. Petersen mærkede at han var ramt, men det generede ham ikke at cykle til Ny Stenderup hvor han fik vasket såret ud.

Der er grund til at være købmand Madsen taknemmelig for hans optræden med revolveren da det ellers ikke var til at vide hvornår det var lykkes at opklare de mange og grove forbrydelser på egnen.

Kilde: Faaborg Avis.

JH 2023