Aastrup Folkemindesamling

Historier om Aastrup

Aastrup var en selvstændig kommune fra 1912 til kommunesammenlægningen i 1970. Tidligere var der både folkeskole og friskole, 4 købmænd, brugsforening, skomager, bager, flere smede, mejeri, møllen, vognmænd, gartner, hjulmænd, træskomænd, barber/frisør og mange andre håndværkere, samt omrejsende handlende der kørte rundt.  Der var 27 gårde der ved lodtrækning blev flyttet udmarken fra 1822, samt mange husmænd. Til sognet hører øerne Svelmø, Kidholm og Skålholm. Sognet hørte under Nakkebølle, som i mange år var ejet af Grevskabet på Holstenshus. Nakkebølle Fjord gik oprindeligt op til herregården, men i 1866-70 blev der inddæmmet et areal på ca.150 tdl. Det varede til 2003 hvor det blev omdannet til en sø. Det er der Herregårdsholmen ligger. Sognet havde i mange år førstelærer V. Würden Pedersen som var historisk interesseret og han har skrevet om sognets historie og de gamle stednavne. Det var også ham der var primusmotor da der blev etableret et bystævne i 1957.  I 1907 blev der bygget et sanatorium ved Nakkebølle fjord og i 1920erne kom lensafløsningen, hvor der blev oprettet statshusmandsbrug.  Nu er det meste væk, men kirken er her endnu.            Læs mere ved at klikke på det blå.