Aastrup Folkemindesamling

Niels Rasmussen – veteran fra 3.års krigen og Dannebrogsmand

Født 1.12.1822, død 2.4.1891- født og død i Aastrup.

Hustru Hansigne Margrethe Nielsdatter. Født 6.2.1830 i Ulbølle. Død 8.5.1913 i Gærup. Begravet i Aastrup.
Niels Rasmussen mor var Karen Nielsdatter, som var søster til den kendte Sognefoged i Aastrup Rasmus Nielsen “Grøndal”.
Würden Pedersen’s glimrende fortælling om “Den Gamle Sognefoged” Se under Aastrup Folkemindesamling,s hjemmeside.
Der var en søster mere som hed Grethe Nielsdatter, som er min tipoldemor.
Hun boede på ‘Gammelmøllegaard’ Østergyden 33, Aastrup, og var gift 2.gang med Kristoffer Pedersen fra Diernæs. Derfra stammer mit efternavn.
Karen Nielsdatter var tjenestepige på ‘Bogentvedgaard’ Vestergyden 4 (senere Nabgyden 4). Hun gifter sig i 1827 med gårdens enkemand Rasmus Hansen Skade.
Karen var på det tidspunkt alene med 2 børn – Niels Rasmussen og søsteren
Anne. Børnenes fader havde hun ikke været gift med.
Blot 2 år efter giftemålet blev hun enke. Hun sad som enke i 11 år på Bogentvedgaard. Hvorefter hun gifter sig med sin forkarl Rasmus Thomsen, som dør blot 2 år efter – hun 33 år gammel.
I året 1842 udskiller Karen Nielsdatter 4 Tønder land fra Bogentvedgaard under Vestergyden 8, og får fæste under “Holstenshuus”.
Niels Rasmussen var én af de ca. 17 unge mænd fra Aastrup, der blev i indkaldt til 1. Slesvigske Krig 1848-1850. Han var ‘underjæger’ ved 3.Jægerkorps i 3.Kompagni.
Han var med i nogle kampe den 5. Juni 1848 ved Sundeved og Dybbøl Banke, hvor den preussiske general Wrangel går til angreb mod danskerne, men ved heltemodig indsats fra de danske styrker måtte Wrangel trække sin hær tilbage.
Under denne træfning bliver Niels Rasmussen alvorligt såret idet han får en kugle i det ene ben, som han får mén af i resten af sine dage. Efterfølgende bliver Niels Rasmussen transporteret til Faaborg, hvor han bliver indlagt på et Lazaret, der var indrettet på Faaborg Rådhus.
Under denne krig blev mange sårede soldater overført til Sydfyn, hvor der var indrettet Lazaretter på Holstenshuus, Arreskov, og Valdemarslot.
Sejren ved Dybbøl 5.6.1848 blev således taget som et godt varsel for fremtiden. Det er formentligt derfor, at man året efter 5.6.1849 – valgte at underskrive Danmarks nye ‘Grundlov’.
Moderen Karen Nielsdatter dør 26.12.1849, og ‘fæstet’ overgår til Niels Rasmussen.
I fæstebrevet fra Holstenshuus hedder dét:
Hvad hensyn til at fæsteren som udkommanderet værnepligtig er blevet såret i krigstjeneste, og derfor erholder fuld pension er blevet aldeles udtjenstdygtig for fremtiden, er han for sit hartkorn, så længe han lever og bebor dette hus som fæster, forundt fritagelse for at svare nogen som helst herskabelig afgift heraf, men har han indladt sig i ægteskab, og måtte han ved sin død efterlade enke, som i sådan egenskab måtte som sådan fremdeles ønske at vedblive
besiddende, da er hun pligtig at svare i årlig afgift 10 Rbd., skriver ti rigsdaler i sølv, som erlægges med hver halvdel 2 gange årlig 1. gang 1. maj eller 1. nov. efter mandens død.
Niels Rasmussen bliver den 25.10.1850 gift med Hansine Margrethe Nielsdatter fra Ulbølle. De lever et lykkeligt familieliv, og får 12 børn, og som Niels sagde “kan jeg ikke andet – kan jeg da rette lidt op på befolkningstallet”
Efter Niels Rasmussens død i 1891 – overgår skødet på Vestergyden 8 til sønnen Rasmus Nielsen. Dét kan nu ses, at fæstet er frikøbt af Holstenshuus.
Kilde:
Bodil Agertoft’s indlæg til STAVN i 2001, hvor Niels Rasmussen ved en fejl
står nævnt som ‘Rasmus Nielsen’. Rigtigheden af Niels Rasmussen er tjekket
i Aastrup Sogns Kirkebog.
Finn Christoffersen
Aastrup Folkemindesamling
Marts 2021