Aastrup Folkemindesamling

Würden Pedersen fortæller om besættelsen 1940-45 i 1966

1940 den 9. april om morgenen kl. 6 vækkede jeg vores to drenge som skulle med toget til statsskolen i Svendborg. Der var livlig flyver aktivitet i luften. Bent mente at det var vores egne maskiner, for vi havde lige fået 12 nye, men det langt alvorligere, den tyske besættelse af Danmark, både fra lufte og hav. Drengene kom hurtigt hjem fra skolen og i radioen fik vi mere besked om situationen. Der blev omgående befalet mørklægning om natten af alle vinduer, også i stalde, men alle tog det ikke så nøje. Aastrup slap dog nådigt gennem besættelsen, selv om nogle episoder tildrog sig opmærksomhed.
Fire engelske bomber faldt i strandkanten ved Nab klint, vist i april 1942 og i høst året efter faldt 3 bomber i marken nord for skolen i marken til Anes Lyst. En ret stor sten slyngedes syd på til Emil Agertofts have. Den største forskrækkelse fik vi en dag, en søndag ved 15-tiden, da en engelsk maskine forfulgtes af et par tyske. Kuglerne, ca. 30, gik gennemhullede sognefogedens mølle, ramte skorstenen på forsamlingshuset og peb imellem skolehavens frugttræer, så vi krøb under bordet, da vi sad ved kaffebordet. Et par unge piger kastede sig langs gærdet til markerne ved købmand Andersen.
Vi havde ofte lejlighed til at iagttage sværme af engelske maskiner, som var på bombetogt i Tyskland: Hamborg, Kiel og Flensborg. En forårsdag taltes ca. 1000 maskiner i flere bølger.
En efterårsdag blev en tysk maskine skudt ned i Nakkebølles roemark ved Østergyden.
På Aastrup Kirkegård hviler den engelske pilot Walther Mittshell, der blev fundet af Anton Jørgensen ved Kildevig i 1944. en kammerat hviler på Avernakø kirkegård og to på Faaborg Kirkegård. Efter krigen foretoges en indsamling i sognet og en sten med navn lagdes på graven. Sognerådet har overtaget pasningen af graven. Flyverens forældre og søster har besøgt graven to gange efter krigen.
26. september 1940 indtraf Christian d. Tidendes 70-års fødselsdag, der fejredes ved en smuk fest i forsamlingshuset. Vor gamle sognerådsformand Mads Peder Nielsen, Eskemosegaard holdt en megen gedigen tale for majestæten og mange minder og anekdoter om kongen blev fremdraget.
Befolkningen blev ret sammensmeltet ved denne og senere sammenkomster i denne tunge tid. Slutning mangler. Aastruparkiv.dk