Aastrup Folkemindesamling

Skovlodderne i Eskemosehave

Da gårdene blev flyttet ud ved udskiftningen var det ikke alle steder der var skov. Derfor fik de en skovparcel hvor de kunne skove brænde og risbrænde til at fyre med. Den største er Eskemosehave hvor 8 gårde fik en parcel. Ordet have betyder mindre skov.

26C, Eskemosegaard Eskemosegyden 72, hvor den stadig hører til.

26D, Tværvej, 14.  Da Eskemosegaard blev delt fulgte parcellen med til Tværvej 14 og det gør den stadig.

18C, Gamskærgaard, Eskemosegyden 60 har stadig skovparcellen.

22C, Stengaard, Østergyden 36, Da jorden på Stengaard blev delt i 1870 fulgte skoven med til Aneslyst. Bodil Agertoft fik skoven og senere overtog hendes børn den. De solgte efter hendes død. Parcellen har nu adressen Eskemosegyden 73

19h, Bejerholm, Eskemosegyden 68, har stadig skoven.

16D, Præsthøjgaard, Nabgyden 11.Parcellenhar nu adressen Eskemosegyden 75. Den blev i 1964 solgt fra gården og har siden haft 5 ejere.

7D, Eskemosegyden 77, hørte oprindeligt til Dalgaard, men blev senere udstykket til et husmandssted. Der har været en familie der fik 18 børn. Huset blev revet ned og der blev bygget et sommerhus i 2014.

15B, Van Deurs Minde Nabgyden 7. Parcellen hører stadig til gården. Denne parcel blev helt til nyere tid drevet som stævningsskov.  Det vil sige at man huggede alt ned fra en side indtil de havde brænde nok. Træerne voksede op igen og var klar til at blive høstet igen efter nogle år.

17E, Mosegaard, Nabgyden 31.  Da Hans Peder overtog Mosegaard i 1962 fik Helge skoven og Anne Marie sommerhuset på Nab. Helge solgte skoven og nuværende ejer har haft den siden 2013 og har nu adressen Eskemosegyden 81.

Jens H 2021