Aastrup Folkemindesamling

Byrundtur i 1930-erne

Fortalt af Chr. Dan Nielsen

Kom man i 1930erne kørende fra Faaborg fangede øjet først mejeriets skorsten. Her i mejeriet ledede mejeribestyrer Jensen mejeriet og tog masser af medaljer hjem for sit gode smør. Mange mælkevogne kom med mælk fra hele sognet, samt Katterød og Pejrup. De fleste forspændt med to heste, en enkelt – byturen kun med en hest. Det var mindre landbrugere, der kørte med dem for at tjene ekstra til den daglige drift.

Overfor boede skomageren der både solgte og forsålede sko og træsko, lappede støvler, men de skulle være købt hos ham. Her kunne man komme om aftenen og få en snak for han var der alligevel og arbejdede til henimod ni tiden. Nabo til mejeriet var skrædder Wikkelsø i loftetagen og nedenunder boede en overgang en bødker, meget praktisk for transporten af de mange smørdritler (tønder) til smør til Englandseksporten. Lige herefter bygges Brugsforeningen i midten af årtiet.

Lidt ud af Eskemosegyden havde Johanne Aagaard i villa ”Hjemly” fransk vask og strygning. Det var nærmest mændenes hvide stive flipper og kraver, som her fik den professionelle behandling.

Længere fremme på Svendborgvej lå købmand Svendsens butik, den blev drevet af samme familie i 3 generationer. Lidt længere fremme, i modsatte side, kom kreaturhandler og slagter Haugaard med eget slagtehus. Foruden salget hjemme kørte han kød tur i omegnen. I næste hus boede Lars Peter Væver, der foruden at væve, blandt andet det blåstribede stof til den kendte arbejdsbluse, også ringede solen op og ned, samt spillede til bal på enten violin eller kontrabas. Han komponerede en Aastrup polka. Overfor lidt nede på marken boede i en lille ejendom, Hans Andersen som spillede klarinet og trompet til sølvbryllup og dans. Overfor Kirken byggede en murer sit eget hus ”Dronning Louises Slot” og lige efter Kirken opførtes Johannes Aagaard et mekanikerværksted, hvor hustruen begyndte at krølle damernes hår på 1. sal.

På hjørnet ved Østergyden boede August Jensen, kaldet ”unge mand” eller ”Tjep” Her var samlingsstedet en sommeraften når ungdommen ikke var ved stranden, idet han havde et ishus og solgte is for 10 øre for en almindelig og 15 øre med chokolade. Han var et meget flittigt menneske, der solgte og kørte rundt med ugeblade og tillige var produkthandler, og på sin cykel hentede kødben, klude og gammelt jern som videresolgtes til Jøderne i Faaborg. han var Københavner af fødsel, men var kommet til egnen som feriebarn.

Længere nede havde tømre Johannes Sørensen bygget hus med værksted i kælderen. Et kældervindue blev flittig brugt for at få længere ting ud og ind.

Næste hus var bageriet, bygget i 1930, som et meget moderne bageri. Her sled bager Ødegaard i det fra tidlig morgen til sen aften. Først arbejde i et varmt bageri og siden ud på brødtur i al slags vejr.

Overfor i et ældre stråtækket hus havde Bertha Ellegaard indrettet en købmandsforretning hvorfra hun med hest og vogn kørte varetur. Senere overtog Rasmus Rasmussen forretningen og han startede drosche kørsel med 7 personers Ford V8 bil.

Længere nede boede hjulmanden. Han havde i 1925 bygget nyt værksted. Hjulmanden var mest beskæftiget med arbejdsvogne til landbruget. Nye eller reparere hjul, fælge, hamler, vognstænger og kasser.

Bag ved på Pouls Gyde lå Aastrup Smedje hvor Launtoft familien drev smedje, ikke kun for Aastrup. Da det var heste, der sørgede for trækkraft både til landbrug og transport, havde L. Launtoft 3-4 svende som hovedsagelig var beskæftigede med hesteskoning og beslag til arbejdsvogne, især jernringen om hjulet og skærpe plovskær. 

På den anden side, på Svendborgvej (340) boede en endnu en smed. Denne smedje blev nedlagt omkring 1935 og købt af smed Launtoft.

Afskrift: Aastrup Folkemindesamling 2019