Aastrup Folkemindesamling

Vi modtager

Billeder: Alle slags billeder af personer, bygninger, begivenheder mm. I form af positiver, negativer, dias og video, mv. Gerne til låns for at skanne og derefter levere tilbage.

Personlige papirer: Alle former for papirer som f. eks. Erindringer, dagbøger, breve, avisudklip, attester, skudsmålsbøger, regnskaber, mv.

Ejendomspapirer: Ejendommens historie, matrikelkort, Skøder, bygningstegninger, regnskaber, forsikringspapirer, mv.

Foreningspapirer: Forhandlingsprotokoller, regnskabsbøger, medlemsfortegnelser, mv.

Virksomheds og forretningsdokumenter: Protokoller, regnskaber, kataloger, tryksager, regninger, mv.

Alt har interesse, både som gave og som lån til kopiering.

Vi er et lokalarkiv der ikke har for meget plads og derfor  modtager vi ikke større museumsgenstande.

————————————————————————-

Det der sker i dag er historie i morgen. Hjælp os med at bevare det til gavn for eftertiden. Alt for ofte går tingene tabt.

Et lokalt arkiv er et opbevaringssted under ordnede forhold, hvor man prøver at sikre materiale, der fortæller om mennesker, huse, arbejde, fritid og om lokalsamfundets styre og erhvervsforhold.

Alle indleverede effekter opbevares forsvarligt. Materialet registreres efter gældende regler og benyttelsen sker på en måde så følsomme og fortrolige oplysninger ikke stilles til disposition. Man kan aflevere papirer, der ikke må åbnes før et angivet årstal. Der skal stå, hvem det kommer fra.

Ligger man inde med arkivalier, der ikke mere anvendes, kan man trygt aflevere disse til opbevaring på arkivet, hvor de kan have stor værdi i fremtiden, især hvis de er ledsaget af oplysninger om oprindelse og historie.