Aastrup Folkemindesamling

Skytte- og gymnastiksagen i Aastrup

Af Christian Dan Nielsen

Som i andre sogne over hele landet skød især skytteforeninger op efter nederlaget i krigen 1864.

På Sydfyn opildnede især digteren Mads Hansen i Hundstrup ungdommen hertil, støttet af en kaptajn fra amt eller ministerium.

Der foreligger ikke omtale af oprettelse af en sådan forening i Aastrup, men der findes et billede.

Bygningen af forsamlingshuset er muligvis sket i forbindelse hermed. De første forsamlingshuse blev mange kaldt øvelseshuse og brugtes til træning og eksercits, samt en militærisk form for gymnastik og bajonetfægtning.

Der anlagdes en skydebane på 250 m. til at skyde med riffel nær overkørslen til Svelmø vel hvor der var anlagt en mindre skanse til forsvar mod landgang i krigen mod England 1807-14.

Senere anlagdes en 50 m. salonriffel bane i grusgraven i Nabgyden, mellem nr. 1 og 7 Der blev bygget et hus i 1930-erne og igen i 1954, samt markørgrav.

Denne nedlagdes i 1970-erne da skydning flyttede til Telemarken i Faaborg.

Fra Niels Bukhs gymnastikhøjskole i Ollerup udgik derfra mange delingsfører, også i Aastrup der gjorde et stort arbejde for sognets ungdom. Bland disse kan især nævnes Erik Rasmussen, Bogentvedgaard der ledede gymnastikhold fra 1931 til 1940-erne, og folkedans i Aastrup, endda så sent som i 1960-62

Christian Dan Nielsen.