Aastrup Folkemindesamling

Grusgrave i sognet

Ved udskiftningen i 1822 hvor gårdene blev flyttet ud, blev der oprettet 4 grusgrave i sognet hvor ”nybyggerne” kunne hente grus når de byggede nye gårde. Der var en i byen ved Svendborgvej øst for Eskemosegyden, hvor der senere blev bygget vognmandsforretning. (nr. 302-04)

En i Østergyden, lidt nord for Sanatorievej, i Egebjerggaard mark. (Østergyden 40) Den er nu sprunget i skov.

En i Nabgyden mellem Sjællændergaarden og Van Deurs Minde (nr. 1 & 7). Aastrup kommune forsatte med grusgravdrift. Derefter var der en mindre losseplads for kommunen. Desuden havde Skytte og gymnastikforeningen skydebane der. Den er også sprunget i skov.

En i sogneskellet til Katterød, på bakketop nord for Svendborgvej ved nr. 237. Jorden blev senere solgt til naboen der ryddede den og opdyrkede det til agerjord. Nu er der skovrejsning der.

I Dybskrog lavede Aage Dueholm Nielsen, Skovvang, Sanatorievej 6, en grusgrav på sin jord. Den ligger nu i et sommerhusområde.

I 1960erne blev der en i en bakke på Enemærkegaards jord. Det meste ligger nu under Svendborgvej ved Skedeslung. Resten af bakken kan ses endnu.

Senere drev Grøndal flere grusgrave. De første blev jævnet med jorden, men to står tilbage. På Van Deurs Minde blev der gravet i dybden, og står nu tilbage som en sø. Der har været forsøgt med Put and Take sø. I Lundebakkerne blev der også gravet i dybden og står tilbage med et stort hul.