Aastrup Folkemindesamling

Aastrup Skole efter 1963

Af Elise Søndermark

I august 1963 blev Tage Søndermark ansat som førstelærer ved Aastrup Skole og familien flyttede ind i lærerboligen. Det var i samme år den nye skole blev indviet. Da var der lærerne Kirsten Billum Jensen, ansat 1. februar 1961, Helene Andersen, ansat 1. april 1962, og Keld Jørgensen, ansat august 1962. Kirsten Søkilde blev i 1964 ansat som faglærer i husgerning.

Lærer Jørgensen rejste i 1965 og Rasmus Kristian Rasmussen blev ansat ved skoleårets begyndelse og flyttede ind på lærerboligen på Eskemosegyden 44.

1971 blev Kirsten Skøtt ansat som småbørnslærer og flyttede ind i lærerboligen, hvor Kirsten Billum tidligere har boet.

Helene Andersen gik på pension i 1973 og Kirsten Skøtt blev fastansat som småbørnslærer.

Lærer Lilly Christensen ansættes ved skolen 1. august 1976. Hun havde undervist på en skole på Sjælland. Hun prægede og forandrede hverdagen for elever og lærere, idet hun var på fornavn og dus med elever og kollegaer. En stor forandring for både lærere og elever. Eleverne brugte tidligere tiltale hr. eller fru til deres lærer. Nye tider på vej.

1. juli 1977 blev lærerne Karen Marschall og Allan Ørtvig ansat og 1. november oprettes en sekretærstilling på 6 ugentlige timer på skolens kontor. Her blev Elise Søndermark ansat.

Kirsten Billum opsagde sin stilling som småbørnslærer d. 31. juli 1978. Hun ønskede at passe og ekspedere i sin mands malerfirma.

Gerda Rasmussen ansættes i august 1979 som faglærer i husgerning, 4 timer om ugen.

Alan Ørtvig slutter som lærer i Aastrup 1. juli 1983 og Ole Wettergren ansættes og i 1984 ansættes Mogens Olsen som årsvikar ved Aastrup og Vester Aaby skoler.

Karen Marschall fratræder sin stilling ved skolen i 1988.

1989 & 90 havde kommunen planer om besparelser på skoleområdet. Der var plan om at nedlægge Aastrup Skole og samle undervisningen af eleverne på V. Aaby Skole.

Efter megen debat blev skolen ikke nedlagt, men 5. -6. og 7. klasse skulle fra skoleåret 1991/92 begynde i V. Aaby Skole. Der blev protesteret meget imod at 5. klasse eleverne skulle til Vester Aaby. Forældrene var utilfredse med at børnene skulle flyttes fra skolen her.

Det var samme år Tage Søndermark opsagde sin stilling og gik på pension og Rasmus Kr. Rasmussen blev udnævnt til ny skoleinspektør. Kirsten Skøtt og Ole Wettergren forsatte som lærere.

Efter protester blev det besluttet at 5. klasse blev tilbageført til Aastrup Skole fra skoleårets start i august 1993, således at vi på Aastrup Skole forsatte med elever fra børnehaveklassen til og med 5. klasse

Aastrup Skole ophørte og lukkede som kommunal folkeskole ved skoleårets slutning i juni 2003. Alle elever fik tilbud om at forsætte i V. Aaby Skole.

Følgende ansat ved på skolen ved lukningen i 2003:

Rasmus Kr. Rasmussen, skoleinspektør

Kirsten Skøtt, lærer

Ole Wettergren, lærer

Robert Jespersen, pedel

Laila Jespersen, rengøringsassistent

Elise Søndermark, sekretær

Aastrup Skole blev senere specialskole for elever i Faaborg Kommune

Aastrup Skole blev lukket som specialskole i 2014

Aastrup Skole blev solgt til privatbolig i 2017