Aastrup Folkemindesamling

Bystævnets historie

Aastrup har fra gammel tid haft et bystævne. Det lå på pladsen øst for kirken hvor det nuværende også ligger. Det lå i en trekant længere fra kirkegårdsmuren, så vejen til gårdene, der lå bag kirken, fulgte kirkegårdsmuren. Det var her, medens gårdene lå i landsbyen, de traf aftale om det fælles arbejde med at så og høste og hvad de ellers skulle gøre i fællesskab.

Da gårdene var flyttet ud på hver deres matrikler, var der ikke behov for bystævnet. Det vides ikke hvornår det forsvandt, men stenene har kunne bruges andet sted. Der blev bygget et sprøjtehus til landsbyens brandsprøjte og der blev et plantebed hvor der blev sået frø til udplantningsplanter.

Da gårdene flyttede blev ud, flyttede skolen, der lå foran kirketårnet, med. Kirken overtog bygningen og det var meningen at den skulle rives ned for at give plads til en udvidelse af Kirkegården. Det skete først i 1913, men så kom præsten til at mangle plads til at stille hestene og et rum til at klæde om. Sprøjtehuset blev revet ned og flyttet til Pouls Gyde, og der blev bygget et nyt præstehus til præstens brug.

Da bilerne kom, blev præstehuset overflødig. Til sidst blev det brugt som bolig til husvilde. I 1957 købte kirken jord til parkeringsplads vest for Kirken og byggede nyt graverhus der.

Præstehuset, der trængte til vedligeholdelse, kunne nu rives ned. Førstelærer V. Würden Pedersen ville gerne genskabe bystævnet, undersøgte om der var et ønske om det. Det var der og en arbejdsgruppe blev nedsat til at gennemføre det når Præstehuset var revet ned. Hver gård blev bedt om at komme med en sten fra deres gård. Arbejdsgruppen satte stenene på plads i hesteskoform med gård nr. 1 Lindely først og gård nr. 27 Mosehavegaard til sidst. Man fandt en sten i Enemærkeskoven der kunne bruges som mindesten. Falck flyttede den til stævnepladsen og en stenhugger blev bestilt til at lave en indskrift. Der blev plantet et lindetræ midt på pladsen, birketræer i hjørnerne og i udkanten en berberishæk.

Bystævnet blev genindviet d. 13. oktober 1957. Oldermand Frederik Rasmussen bød velkommen ved at blæse i et horn. Würden Pedersen holdt en tale inden stenen med indskriften BYSTÆVNET GENREJST 1957 blev afsløret. Om aftenen samles man igen i Forsamlingshuset hvor Würden Pedersen fortalte om sognets historie. Læs mere i STAVN 2017 side 3

60 år senere holdt Aastrup Folkemindesamling en historisk tur i området, hvor man sluttede ved bystævnet og fik fortalt noget af historien om bystævnet og udskiftningen af gårdene.

Aastruparkiv.dk 2019