Aastrup Folkemindesamling

Frisører / barber

I begyndelsen af forrige århundrede var det træskomand Frederik Hansen, Eskemosegyden 43, der varetog hvervet som frisør og barber. Foruden at være træskomand, rygede flæsk, husmand med mere, varetog han jobbet med at klippe drenge og mænd. Enkelte kan måske endnu mærke hvordan sådan en håndklipper eller saks kunne nippe. Drengene kom efter skoletid, landmændene mere spredt over dagen når arbejde eller byærinderne kunne tilpasses dermed, medens tjenestefolkene som regel skulle bruge en aften når de ikke skulle fodre heste. Det blev regnet som en kærkommen afveksling af en måske ret triviel hverdagsaften, især når der var andre kunder, som ventede, så der kunne blive lejlighed til lidt by snak og lidt gode mere eller mindre lødige historier. Især en fredag eller lørdag aften, når købmanden havde åbent til kl. 8 eller 9, og man havde købt en bajer eller to, kunne der blive tid til en klipning bagefter, så det blev ofte sent fyraften for Frederik. (CDN)  

Den første udlærte barber hed Richard Rasmussen. Han havde barbersalon på Svendborgvej 332. Han var i 1930 blevet gift med Asta fra Brahetrolleborg. Richard solgte sin forretning til barber Henry Thomsen fra Ørsted d. 1. juni 1939. Richard skulle hjem til skovfogedhuset for at afløse sin far som opsynsmand i Nakkebølle Enemærker (Sanatorieskoven).

Henry Thomsen blev ikke ret mange år i Aastrup. Vi ved ikke ret meget om ham.

Han blev afløst af Aage Pedersen på samme adresse. Han kom fra Brændelydinge.

Aage blev i 1942 gift med Erna, yngste datter fra Egebjerggaard. I fællesskab drev de salonen. Erna var medhjælpende hustru, hjalp til med hårvask, vandondulation og frisering, ellers var det Aage som stod for både herre og damehår.

På et tidspunkt flyttede de bolig og frisørsalon hen på Svendborgvej 277 hvor de boede til leje i købmandens hus.

Ejeren skulle selv bruge huset i 1957, så de byggede et nyt hus på Østergyden 4. Der drev de salon til Aages død i 1982.