Aastrup Folkemindesamling

Gamle stednavne i Aastrup

11071

Würden Pedersen fik som ny lærer i sognet til opgave af sognerådsformanden at cykle sognet rundt og få alle de gamle stednavne nedskrevet over en periode på 2 år i 1920erne.

Gamle stednavne i Aastrup sogn

1: Kidholm,
2
: Skålholm,
3:Æskemosegaard,
4: Brudovnen,(brugt til at bryde hør),
5: Agers Hus (Navn efter ejers morfar, Lærer Agertoft i Aastrup, opført 1917)
6: Høje Kær (rest af gammel gærde mellem øster og mellemmarken),
8: Smedje (Her bor Træsmeden)
9: Gamskærgaard,
10: Per Grønborgs høj ( her ligger han begravet),
11: Forsamlingshuset,
12: Skansen ved Svelmø (opkastet af strandmelisten)
13: Højen (hertil sejlede Svelmøbeboerne), Ved kolera epidemien i 1831 var der vagt her)
14: Strandhøjgaard (navn efter 13)Bremershave),
15: Bremerhave (hage)
16: Mads Semsens kær (vandhul øst for Egebjerggaard),
17: Egebjerggaard (navn efter bakken),
18: Haverne (marknavn),
19: Skovfogedhus (nedbrændt i 1922),
20: Ellemosen (Skovshøjgaard hed tidligere Ellegaard),
21: Toftemosen,
22: Krogs Agre,
23: Gamle Ælje (pesthvidtjørn),
24: Bjørnemosen,
25: Ladefogedehøjen (herfra holdt holdtladefogeden øje med hovbonden),
26: Kusters Led (Et led hul i tværhegnet i mellemmarken),
27: Loddenhøj,
28: Guremosen (Gyvermosen),
29: Lundsmosen,
30: Her har stået et pesttræ,

31-36: Marknavne på herregårdsmarkerne.
31: Ståle Krog?
32: Damløkken,
33: Mølletoften,
34: Mølleløkken,
35: Øverste Stævnebjerg,
36: Nederste Stævnebjerg,
37: Fladstrand (Hertil gik fjorden indtil 1868 da dæmningen blev bygget),
38: Lundehuset (nedbrudt 1923),
38a: Vej til herregården,

39-44 Navne på flere herregårdsmarker,
39: Bøjden Agre,
40: Forreste Lundebakker,
41: Bagerste Lundebakker,
42: Spidsmarken,
43: Forrest Vejsløkke,
44
: Bagerste Vejsløkke,

45: Vejsdam (vandhul),
46: Vejsgaard (Her lå engang en gård som landevejen gik nær ved),
47: Ivers Høj (I 1807-14 stod her en stang hvorfra signaliseredes til Strandmilitsen.
48: Holken (gammel bybrønd er flyttet lidt.
49: Barhøjen (Det er en bar sandet bakke),
50: Bogentvedgaard (herude dyrkes i fællesskabets tid boghvede og derfor blev Vestermarken kaldt Bogentved.),
50a: Skomagerhøjen,
51: Bendts Høj (En vikings guldhest står i højen),
52: Snogehøjen,
53: Hans Pedersens Mose,
54: Forreste Skinder mose,
55
: Bagerste Skindermose
56: Dyregraven,
57: Holdbrokær,
58: Holdbrogaard,
59: Vestre Long (mose),
60: Mortens Tørvelong (Ejeren af 58 har før ejet denne mose),
61: Mosehaverne,
62: Vandhaverne,
63: Blødeshaverne (Ved Blødes Bæk),
63a Blødes Bæk,
63b: Gammel Mølle (Møllen kaldes bløs mølleri)
64: Tuelandskær (Sænkning øst for Barre Høj),
65: Nørre Tofte,
65a: Elmely (Her boede i ældre tid bløs væveri),
66 Troldebanken (Om natten pløjede troldene Nørre Tofte med fire heste, men kom en vandre forbi blev hantvunget til at sætte sine træsko og pløje en omgang),
67: Pouls Gyde (Her boede Poul Ja eller Ut, som blev udflyttet til Nab (Anders Svelmøs Hus, Nabgyden 49))
68: Sjællændergaarden,
69: Højbjerggaard,
70: Balksbjerg (En omfangs ring bakke, 48 m. over havet),
70a: Balksbjerggaard (Ved foden af sognets højeste bakke),
71: Høje Led (Ved indkørsel til herregård. Hvis de to store Linde ved Høje Led fældes går Nakkebølle til grunde),
71b: Østergyden (Vejen fra 71 og syd på til 18),
71c: Eskemosegyden, oprindeligt kaldt Mellemgyden (Vejen fra 49 sydpå til 4)
71d: Nabgyden, oprindeligt kaldt Vestergyden,
72: Pejrupkrog (Sognets nordøstlige del),
73: Her gik gærdet mellem Vestermarken og Mellemmarken,
74a & b: Rester af dette gærde,
75: Bystævnet (Pladsen vansires af præstens hus),
76
: Den Gamle Skole (senere ringer bolig, nedbrudt i 1913,
77 Stensgaard,
78: Anes Lyst (Hed tidligere Kompagnigaarden),
79: Damgaard,
80: Limmerodde (Pynt i Nakkebølle Fjord),
81: Sanatoriet ved Nakkebølle Fjord,
82: Herregårdsholmen (Ruin af det ældste Nakkebølle),
83: Sjællændergaarden (Lå her før udskiftningen),
84: van Deurs Minde (Navn efter ejer af Herregården),
85
: Bondens Fornærmelse ( Gården var den første der blev flyttet ud og skulle været opkaldt efter godsejeren. Det ville bønderne ikke og de gav den dette navn. Senere kom den til at hedde Kildegaard),
87
: Sidst udflyttet gård (se 50),
88: Grusgrav,
89: Skedes led (hvor gammel landevej gik gennem 74),
89b: Frederik Fårehyrdes hus (Frederik var tysker),
90: Dæmningen (over Nakkebølle Fjord, se 37),
91: Værnehøjen (Bakkedrag og bakke),
92: Værnehøjgaard,
93: Hældemålene (En hældende mark på 91),
94: Kæmpehøjen (Fredet runddysse på van Deurs Minde),
95: Kildekrogen(Navn på hele bugten og en vandrig kilde),
96: Kilden (Et år da alle byens brønde var tørre, fik man vand her),
97: Højen (Runddysse på lille bakke),
98 Nabsklint,
99: Rørkær (Vandhul med rør),
100: Egeskær (Nulavning med brønd),
101: Søskær (lille vandhul der har været større),
102: Søskærgaard (Hedder nu Mosegaard),
103: Smidsholmeskift( Gammel marknavn),
104: Strandmarken,
105
: Køkkenmødding (Ikke anmeldt til Nationalmuseet)

106-111: Gamle marknavne,
106: Hyldekrogsmarken
107: Den lange mark,
108: Galbekrog,
109
: Spøjsbanken,
110: Den flade mark,
111:Grusgravmarken,

112: Fårehøjen,
113: Nabgaarden,
114: Grøde Agre (gammelt marknavn),
115: Smedekrogen gammelt marknavn),
116: Brændekær Agre gammelt marknavn) (De to kær lå på hver side af Faaborg Svendborglandevejen og de vejfarende vandede heste her)
117: Brendekær (De små vandhuller mellem 115 & 116,
118: Tyremålene (Strandeng, ældre navn er måske tyreengen.),
119: Den side mark,
120: Den hule mark (Her har været grusgrav),
121: Store Vejle,
122: Lille Svelmø odde,
123: Agrene,
124: Tuerne,
125: Krogede tjørne (Sømærke, gamle træer),
126: Lille Vejle,
127: Græsholm,
128: Græsholmkær (lille vandhul),
129: Drejet,
130: Vandet Krog,
131: Balg Leddet (i et gærde),
132: Gavlen (Klinten),
133: Revet,
134: Revkrogen,
135 Sælstenene (her solede sælerne sig),
136: Her er fundet mursten, måske fra den tid da der var en gård og et par huse der,
137: Hoskæret (af horse hest)
138: Præstbanken,
139
: Hesselhøj (ud for forsamlingshuset),
140: Sepager (I Erik Nielsens mark, Østergyden 45),
141: Laugetbjerg (ved Enemærkegaard),
142: Degnetruget (vandhullet ved korsvejen i Sanatorieskoven),
143: Kokketofte (mellem Ellemose og Højbjerggaard),
144: Aalemarken (ved Blødesbæk),
145: Klokkestykkemarken (syd for kirkegården),
146: Gudenbøj (et lille højdedrag),
147: Pesttjørnen på Anes Lyst,
148: Rævshøj, lige syd for Hans Ladefogede gård.

Afskrift Jens H, januar 2018