Aastrup Folkemindesamling

Mere om mindetavle i Aastrup Kirke

Peder Nielsen, 5. Regiment, 4. Kompagni, nr. 327
Såret ved Dybbøl 27. marts 1864
Død på Augustenborg Lazaret 8. april s.å.

Sten Krarup har i 2014 skrevet en glimrende artikel om menig 327 Peder Nielsens liv og soldatertid ifm. krigen i 1864.

Det fremgår, at Sten Krarup ikke har haft mulighed for at ‘verificere’ at Peder Nielsen vitterlig blev såret 27-3-1864.

Idag kan man gå ind på nettet under “Forsvarets Arkiver” med register over døde og sårede i krigen 1864. Heraf fremgår dét:

“Menig 327 Peder Nielsen, Aastrup, 5. Regiment, 4. Kompagni blev såret d. 17-3, død på Augustenborg Lazaret d. 8-4, begravet på Augustenborg Kirkegaard d. 14-4”

Den 17. marts 1864 var dagen hvor danske tropper forsøgte at angribe de tyske fortropper, der lå ved Ragebøl og Dybbøl.

I dagene op til var de tyske styrker blevet forstærket, og det endte med store tab for danskerne – 150 døde – 250 sårede og 267 til fangetagne.

Peder Nielsens 5. Regiment havde alene 40 døde og 74 sårede.

Peder Nielsen blev sammen med en del andre sårede indlagt på Augustenborg Slot, som allerede i 1850 var indrettet som Lazaret.

Det skyldes at den daværende Hertug Christian August havde taget aktiv del i krigen 1848-50 mod Danmark, og derfor var slottet blevet beslaglagt af den danske hær.

Peder Nielsen blev begravet d. 14. april 1864 på Augustenborg Kirkegaard. På kirkegården er der opsat en flot søjle til minde om 241 soldater, som døde i krigen 1848-50, og 374 soldater fra 1864.

Én af de andre sårede fra 5. Regiment var menig 391 Niels Jensen, som også var Dannebrogsmand. Han bosatte sig senere på Nabgyden 53, Aastrup.

I Mindelunden på Aastrup Kirkegaard står der flere gravstene fra Veteranerne fra 1864 – af en eller anden årsag er stenen fra Niels Jensen blevet kasseret, hvorimod stenen fra hans 1. hustru Amine Rasmussen har fået lov at blive stående!!

Afslutningsvis vil jeg lige gøre opmærksom på, at man på nettet kan finde bloggen ‘gravminder.blogspor.com’ som indeholder pt. ikke mindre end ‘235.681 Sidevisninger’ om “Danske krigergrave og mindesmærker 1848-50 og 1864”

Finn Christoffersen, Aastrup Folkemindesamling, juni 2021