Aastrup Folkemindesamling

Sogneråd i Aastrup 1912 – 1970

Efter Aastrup udskillelse fra V. Aaby Sogn i 1912 blev der valgt et Sogneråd i Aastrup på 5 medlemmer. 

Sognerådets virke ophørte ved Kommunesammenlægningen til Faaborg Storkommune i 1970. 

Partierne er forkortet til A: Socialdemokratiet. K: Konservative. R: Radikal Venstre. 

V: Venstre.

  1. Sogneråd i Aastrup 1912-1913

Fmd. Møller Carl Aagaard, Aastrup Mølle                               R.

         Gdr. Hans Hansen (Ladefoged) Præstebankegaard     

         Overlæge Otto Helms, Nakkebølle Sanatorie                  R      .

         Handelsmand Søren P. Hansen, Nab                 V.

         Bødker Chr. Pedersen, “Solbakken” Eskemosegyden.  V.

  • Sogneråd i Aastrup 1913-1917

Fmd. Overlæge Otto Helms, Nakkebølle Sanatorium             R.

         Gdr. Hans Hansen (Ladefoged) Præstehøjgaard           V.

         Gdr. Hans Henrik Rasmussen, Grøndal                         K. Nyvalgt

         Bødker Chr. Pedersen, “Solbakken” Eskemosegyden 1   V.

         Handelsmand Søren P. Hansen, Nab                         R.

  • Sogneråd i Aastrup 1917-1921

Fmd. Hans Hansen (Ladefoged), Præstehøjgaard V

Gdr. Mads Peder Nielsen, Eskemosegaard                   V. Nyvalgt

          Gdr. Hans Henrik Rasmussen, Grøndal                        K.

          Gdr. Jens Madsen, Balksbjerggaard.                            V. Nyvalgt

          Husmand Peder Rødskebølle, Gl. Mølle.                      R. Nyvalgt

Sogneråd i Aastrup 1921-1925

Fmd. Gdr. Mads Peder Nielsen, Eskemosegaard.                  V. 

         Murer Peder Pedersen, Bogentved, Svdbvej 280.         V.

         Stats Husmand Johan Christoffersen, Pejrupvej 8.      R. 

         Gdr. Jens Madsen, Balksbjerggaard.                              V. 

         Gdr. Laurits Rasmussen, Bogentvedgaard.                    R. 

  • Sogneråd i Aastrup 1925-1929

 Fmd. Gdr. Mads Peder Nielsen, Eskemosegaard.                  V.      

          Husmand Hans Chr. Nielsen, Eskemosegyden             K. 

          Husmand Andreas Jørgensen, Kildesgårdsvej.             V.

          Husmand Erik Nielsen, Østergyden.                              R.

          Gdr. Laurits Rasmussen, Bogentvedgaard.                   R.

  • Sogneråd i Aastrup 1929-1933

Fmd. Gdr. Mads P. Nielsen, Eskemosegaard.                         V.

         Husmand Hans Chr. Nielsen, Eskemosegyden.             K. 

         Husmand Erik Nielsen, Østergyden.                               R.

         Husmand Johan Christoffersen, Pejrupvej 8.                R. 

         Gdr. Laurits Rasmussen, Bogentvedgaard.                    R.

  • Sogneråd i Aastrup 1933-1937

Fmd. Gdr. Mads P. Nielsen, Eskemosegaard.                         V. 

         Husmand Hans Chr. Nielsen, Eskemosegyden.             K.

         Gdr. Rasmus P. Hansen, Stengaarden, Østergyden.     V.

         Gdr. Laurits Rasmussen, Bogentvedgaard.                    R.

         Husmand Hans Svendsen, Svendborgvej 299.              R.

  • Sogneråd i Aastrup 1937-1943

Fmd. Gdr. Mads P. Nielsen, Eskemosegaard.                        V.

         Statshusmand Jørgen Hansen, Svendborgvej 251.      V.

         Tømrerm. Johs. Sørensen, Svendborgvej.                    R.

         Gdr. Bertel Ellegaard, Værnehøjgaard.                         K.

         Husmand Hans Svendsen, Svendborgvej 299.             R.

På grund af Krigen sad dette Sogneråd i 6 aar. 

Tyskerne tillod valg i marts 1943 – tillige med Folketingsvalg.

      9.   Sogneråd i Aastrup 1943-1946

Fmd. Gdr. Mads P. Nielsen, Eskemosegaard.                       V.

         Gdr. Niels Marius Hansen, Nabgyden 15.                    V.

          Forvalter Aage Helmgaard, Nakkebølle Sant.             R.

          Husmand Johs. Hansen, Østergyden 9.                      A.

          Gdr. Bertel Ellegaard, Værnehøjgaard.                       K.

   10.  Sogneråd i Aastrup 1946-1950

Fmd. Gdr. Mads P. Nielsen, Eskemosegaard.                       V. 

         Gdr. Niels Marius Hansen, Egeskærgaard.                  V. 

         Forvalter Aage Helmgaard, Nakkebølle Sanat.            R. 

         Statshusm. Johs. Hansen, Østergyden.                       A. 

         Husmand Hans Svendsen, Svendborgvej 299.            R

   11.  Sogneråd i Aastrup 1950-1951

Fmd. Statshusm. Louis Hjorth, Svendborgvej 251.              R.

         Rasmus Rasmussen, Strandhøj.                                 V. 

          Gdr. Hans P. Nielsen, Eskemosegaard.                     V. 

         Statshusm. Alfred Hansen, Eskemosegyden 43.         R. 

         Friskolelærer Sigurd Bach, Aastrup Friskole.               R.         

   12.  Sogneråd i Aastrup 1951-1954

Fmd. Statshusm. Louis Hjorth, Svendborgvej 251.               R. 

         Gdr. Rasmus Rasmussen, Strandhøj.                          V. 

         Gdr. Hans P. Nielsen, Eskemosegaard.                       V. 

         Statshusm. Alfred Hansen, Eskemosegyden 45.         R. 

         Statshusm. Henrik Svendsen, Østergyden 11.             R.

    13.  Sogneråd i Aastrup 1954-1958

Fmd. Statshusmand. Louis Hjorth, Svendborgvej 251.         R.

         Gdr. Rasmus Rasmussen, Strandhøj.                          V.

         Gdr. Hans P. Nielsen, Eskemosegaard.                       V.    

         Statshusmand. Alfred Hansen, Eskemosegyden 4      R. 

         Vægter Svend Hansen, Eskemosegyden 43.               S.   

     14.  Sogneråd i Aastrup 1958-1962

Fmd. Statshusmand. Louis Hjorth, Svendborgvej 251.         R.

         Gdr. Rasmus Rasmussen, Strandhøj.                          V. 

         Gdr. Hans P. Nielsen, Eskemosegaard.                       V.    

         Husmand Hans Dyhre, Østergyden 45.                        R. 

         Vægter Svend Hansen, Eskemosegyden 43.               A. 

     15.  Sogneråd i Aastrup 1962-1966

Fmd. Statshusmand. Louis Hjorth, Svendborgvej 251.         R. 

         Husmand Hans Dyhre, Østergyden 45.                        R. 

         Gdr. Hans P. Nielsen, Eskemosegaard.                       V. 

         Gdr. Ejvind Knudsen, Bejerholm.                                 V. 

         Gdr. Herluf Møller, Østergyden 40.                              V. 

Herluf Møller døde 23.12.1965, og afløstes af

Husmand Herman Schwartz, Konservative, da V. og K. 

havde en fællesliste, og Herman Schwartz var 1.Suppleant.

     16Sogneråd i Aastrup 1966-1970

Fmd. Statshusmand. Louis Hjorth, Svendborgvej 251.          R.

         Gdr. Ejvind Knudsen, Bejerholm.                                  V. 

         Gdr. Hans Andersen, Holbrogaard.                               V.

         Friskolelærer Jens Chr. Jensen, Friskolen                    R. 

Valgtes på en Borgerliste, men tilsluttede sig senere det 

Radikale Venstre. 

Vægter Svend Hansen, Eskemosegyden.                              A.

Afløstes i perioden af Svigersønnen 

Sv. Aa. Holm, Eskemosegyden.                                              A.

Sognerådet nedlagt ved Kommunesammenlægningen den 1.4.1970. 

Medlemmer i Faaborg Storkommunes Byråd – valgt i Aastrup fra sammenlægningen 1.4.1970. 

Fra 1.4.1970: Friskoleleder Jens Chr. Jensen, Aastrup Friskole, Radikale. 

Revideret af Finn C. 2021