Aastrup Folkemindesamling

Viggo Wurden Pedersen

Blev født 1893 i Udby ved Kalundborg. Han blev udannet lærer ved Haslev Seminarium i 1914 og i 1923 blev han Førstelærer og Kirkesanger i Aastrup. Det var han indtil 1963 hvor han efter 40 års ansættelse gik på pension som 70 årig.  Han var meget historisk interesseret og har skrevet meget om sognets historie som vi har glæde af nu. Han døde i 1975.

Würden var ikke historisk interesseret da han kom til sognet, men det blev han.

Lige da han var ankommet var der et stednavneudvalg der lavede en stor undersøgelse om at få alle stednavne registreret. Sognerådsformanden synes at det var en naturlig opgave for at den unge lærer skulle tage sig af det. I de næste 2 år var han rundt på alle ejendomme og fik ca.150 stednavne sat på.

Han kom i kontakt med Anne Louise Mortensen (barnebarn af den gamle sognefoged) hvis far havde betydelig historisk interesse. Efter sin far anvisninger havde hun udarbejdet et kort over Aastrup By før udskiftningen.

Fra Würden fik kortet til han gik på pension har alle børn i de store klasser i Aastrup Skole tegnet kortet.

I 1925 blev han formand for hjælpeudvalget (socialudvalg) uden at være medlem af sognerådet. I 1935 var han med til at starte brugsforeningen op igen og var i mange år formand.

Han har arbejdet meget med sognets historie og skrevet historien der kan læses på hjemmesiden: aastruparkiv.dk på siden: sognets historie.