Aastrup Folkemindesamling

Vognmænd i Aastrup

I Nabgyden, nuværende adresse nr. 8 begyndte Andreas Nielsen at drive vognmandsforretning ca. 1928. Broderen Alfred Nielsen begyndte ca. 1930. Lillebroderen Aage prøvede også, men valgte at blive statshusmand. 

Alfred Nielsen overtog hjemmet og forsatte med en lastbil til sin død i 1967. Han forhandlede også kul og koks.

Sønnen Rasmus Nielsen blev også vognmand. Fra 1954 fra Eskemosegyden 1, men i 1962 byggede han nyt på Svendborgvej 302 og flyttede dertil. Han drev en lidt større vognmandsforretning, blandt andet med kørsel for kommunen med sneplov med mere. Sammen med Anni havde de også lillebiler og turistbus. Det drev de til hans død i 2000.

Aastrup Vognmandsforretning eksisterer stadig. En søn driver den videre uden for sognet.

Laurits Jørgensen drev en lillebils forretning 1930-35 fra sine forældres adresse Kildesgårdsvejs 4.

Rasmus Rasmussen, købmand på Svendborgvej 291, drev også lillebil 1933-60. under krigen kørte han med en gasgenerator og havde tilladelse til at køre med læge og jordemoder. Før krigen havde han også køreskole.

Aage Dueholm Nielsen drev også lillebils forretning fra Sanatorievej 6 fra 1942 og nogle år frem.

Svend Nielsen startede også vognmandsforretning fra adressen Svendborgvej 330 i 1942. Han flyttede forretningen til V. Aaby i 1955, udelukkende fordi at der var flere kunder der i form af flere fabrikker. Han kørte også med svin og kreaturer til slagteriet. Dengang var det et hårdt arbejde. Slagtesvinene blev løftet op i lastbilen med håndkraft.

Han drev vognmandsforretning til han gik på pension.