Aastrup Folkemindesamling

Beretning om udvandrere fra Aastrup til USA

oplyst af Peder Henrik Hansen, Britton, South Dakota, i hans brev 5. sep. 1983 Til Christian Dan Nielsen.

Per Amerikaner boede i lavningen op mod Bjørnemosegaard (Pouls Gyde 28), rejste vist i 1901, tog ud mod vest for at grave guld. Han kom tilbage omkring 1907-08, købte en ejendom i Pouls Gyde, så vidt jeg husker en 10-12 tønder land.

Hans bror Lars kom hjem fra USA og købte ”Amerikanergaarden” Sanatorievej 2. Udbygningerne blev ødelagt ved en ildebrand – en petroleumsmotor antændte faget. Han byggede det hele, moderne, lige efter at sanatoriet blev bygget.

Henrik Hansen (min onkel) født i Skedeslunggaard, Svendborgvej 292, gravede guld og arbejde med anlæg af jernbaner. Den sidste der hørte fra ham var min mor, i 1905. da var han i San Fransisco. Han omkom ved det store jordskælv det år, ifølge oplysninger.

Christian F. Hansen, født i Sjællændergaarden

Christian Jensen, smed, født i Svendborgvej 340

Rasmus Jørgensen (Ladefoged)

Rejste alle april 1905 til De Smet, South Dakota, USA. De kom til Jørgen og Peder Jørgensen (Ladefoged) i De Smet. I høsten kørte de korn til de store damptærskeværker. Om efteråret tog Christian Hansen og Christian Jensen til Vail, Iowa, hvor Christian Jensen blev smed. Chr. Hansen arbejde på en farm om vinteren og foråret tog tilbage til De Smet i høsten med tærskearbejde. Om efteråret forpagtede han en farm Vail, Iowa.

Maren Carlsen, min tante, tjente hos mine forældre, rejste i oktober 1905 til De Smet, South Dakota, fik arbejde hos en politiassistent der. Hun var fra Skjød ved Aarhus, blev gift med Christian Hansen i foråret 1906. de havde et landbrug der til foråret 1906, hvor de flyttede til Lake City, South Dakota, købte en farm der. Har 4 sønner: Carl, Peder, Myron, Earl.

Rasmus Jørgensen (Ladefoged), kom til Lake Benton, Minnesota, fik arbejde i er kornmagasin og mølle, blev senere bestyrer der, var med i 1. verdenskrig fra 1914-18er begravet i Fort Snelling, St. Poul, Minneapolis, Minnesota. Hans kone var fra Sct. Pouls.

 Christian Jensen rejste senere til Black Hills, South Dakota, til en lille by, Nisland.

Niels Peder Nielsen (Husskade) rejste til Vail, Iowa, 1908-09. Han var født i Nabgyden 8, kan måske få hos hans brødre/halvbrødre. Jeg mødte en af dem ved Johannes (Arthur Nielsen), en anden af dem boede lige over for Nabgyden på Svendborgvej (249). Niels Peder fik arbejde hos Christian Hansen, radrensede majs. Han var i Iowa, sidst Christ hørte.

Søren Sørensen, søn af Marius træskomager i Nabgyden, var tømre. Han var opvokset ved Marie Magdalene, hvis hus lå på hjørnet af Eskemosegyden og Tværvejen til Nab. Han var i tjeneste under 1. verdenskrig, kom hjem enten i 1918 eller 1919. han blev forlovet med Marie. de fik en lille, var ved Karoline i et års tid. Barnet døde så rejste hun til Canada, senere kom hun til Chicago, boede i Elmwood Park tæt ved, hvor bladet ”Den danske Pioner” blev trykt. Jeg har besøgt dem der.

Mary Frandsen, datter af Søren Frandsen, æggehandler og gartner i Nabgyden, og hans første kone. Hun rejste til USA året før mig. Jeg tror hun kom til Racine i Wisconsin. Hun kom meget sammen med Marie og Anton eller Søren. Jeg er ikke sikker på det rigtige fornavn.

Så var der Marius Træskomagers søn, Laurits Sørensen. Han rejste til Los Angeles, Californien, tror han rejste i 1923, var hjemme et år, da vi var i Danmark, nåede ikke at hilse på ham. Dengang boede han hos broderen, Henrik Sørensen, der på den tid var stationsforstander på Katterød Station.

Og så om os, Henrik (Henry) Hansen og Ellen (født Pedersen). Jeg er født 30. juli 1903 i Sjællændergaarden, Nabgyden 1. jeg rejste til USA, Lake City, South Dakota i 1922 i en god snestorm, var på hotel om natten. Næste morgen spacerede vi til Christian Hansen (min onkel) 8 engelske mil, koldt, stiv hat og frosne ører. Jeg var hos Christian Hansen om vinteren, på den tid rigtigt prærieliv og pionerer; der var ingen veje, kun nogle hjulspor at følge.

Næste år fik jeg arbejde hos Henry Friebel, malkede 16 køer året rundt. Der var også mange søer. Jeg var der i 3 år, og så i 1927 begyndte jeg at arbejde hos Freerick Bundrock og var der til 1937. i 1936 var jeg i Danmark, boede i Ringe det meste af tiden, blev gift med Ellen Pedersen i Ringe Kirke 25. februar i en god snestorm. Vi blev kendt med hinanden, da jeg tjente i Espe, Ringe i 1920-21. Ellen var 2 år i Norge og, 4 år i Frankrig og så hjemme et par år, havde vi ”salgshallen” lige over for rådhuset. Vi kom tilbage til Britton, South Dakota, 27. marts i en hundekulde. Jeg havde lejet 320 acres, kontant 1 dollar pr. acre. Det år, 1937 var der sådan en tørke, at vi ikke fik sæden tilbage. Det var en god begyndelse for nygifte, men kun det første år. Vi håber at det bliver bedre næste år, og det er nærmest, som det har været den tid, i og for sig nok livets gang. Vi har gode og dårlige, og i gennemsnit er det gået godt, vi har intet at klage over. Solgte nok farmen for billig. Med hensyn til skat slap vi billigt. Renten på penge er gået op fra 6% til 16%, så hvad. Alt er steget, forholdene går den ene vej og den anden, og forholdene, tænker jeg, er nok de samme hos jer. USA er stort og Danmark lille, men sidder nok i den samme mødding. Kommer til at tænke på min søster Marie, hun gik i møddingen til hasen, en høne havde lagt æg ved siden af vandet, det gik galt, hun faldt i til halsen, og sikke et svineri i bryggerset.  

Henry Hansen døde i 1989.

 Afskrift: Aastrup Folkemindesamling 2019