Aastrup Folkemindesamling

Herregårdsholmen

Herregaardsholmen er et gammelt voldsted, der ligger i Nakkebølle Enemærker (Sanatorieskoven) tæt på Nakkebølle Fjord. Den lå på en holm ud i fjorden og var omgivet af en dyb voldgrav.

Før inddæmningen havde man en god og søgt vinterhavn. Det var her, at Holmen kunne forsvare indsejlingen og spærre for indtrængende fjender ved at sænke skibe og sætte andre forhindringer i indsejlingen, så sørøvere ikke kunne trænge ind.  Det kan muligvis føres tilbage til 1067 og kan have være et borganlæg med en dyb voldgrav. Der har været mindst et tårn, der var muret op af munkesten. Sagnet siger, at da de lavede stenene, og de lå og tørrede på jorden, stillede de et byttedyr inde i midten og håbede, at der kom en ulv og tog det, og derved satte aftryk af trædepuderne på stenene. Dette skulle gøre borgen uindtagelig.   Senere har folk hentet munkestenene og brugt dem til bageovne rundt på ejendommene i området. Der findes en sten med fodaftryk. Det vides ikke hvor stor Holmen var, men det må erindres, at den østlige del er brugt til den dæmning der blev bygget i 1866 – 70.

Det kan have været det første Nakkebølle, men det vides ikke. Senere i middelalderen blev dette vanskeligst tilgængelige sted opgivet til fordel for Hønsemosen længere inde i landet.  Det tredje og nuværende Nakkebølle blev opført i 1559.

Hans Frost fortæller om de gamle borganlæg.

aastruparkiv.dk                                                                                Aastrup Folkemindesamling