Aastrup Folkemindesamling

Kunstmaleren Harald Madsen – V. Aaby

Af Christian Dan Nielsen, 1993

Et sydfynsk landskabs og gårdmaler

I mange stuer på Sydfyn hænger ofte på den bedste vægplads et eller flere malerier af ejendomme eller kønne landskaber signeret HM. Denne signatur henviser til kunstmaleren Harald Madsen fra V. Aaby.

Han er født i Fjellebroen, hvor faderen var smed, men i 1906 købte denne jord og opførte ejendommen ”Lindely”, Tværvej 5.

Allerede som malerlærling hos malermester Bodier i Faaborg begyndte han i sin sparsomme fritid at tegne og male billeder. Der findes et lille oliebillede af majstangen i Munke på Avernakø fra 1917. til dette har han selv udskåret rammen

Efter svende tid, diverse skoleophold og to års soldatertid fik han malerforretning i V. Aaby i 1921 og byggede hus på Svendborgvej 429. senere flyttede han med hustruen Margit og børnene David og Ruth til nr. 424 på samme vej.

Han op arbejde en ret stor forretning med 4 – 5 svende, ligesom han var lærer i byen.

Han havde således rigeligt at tage vare på. men når han så et kønt motiv, gav han sig ind imellem stunder til at gengive det på lærredet. Hans faldt med deres glade farver, i de fleste folks smag, og ofte stod et maleri af Harald Madsen øverst på ønskelisten som gaver til runde fødselsdage, sølvbryllupper eller jubilæer.

Efterhånden blev bestillingerne så mange at han kunne overveje helt at hellige sig sin kunst og skabe sig en levevej derved.

Tiderne var blevet gunstier herfor. Efter krigen var der kommet flere penge mellem folk, og der kunne blive råd til ting, der for mange før var luksus. Som f.eks. et maleri.

Omsider vovede han at afskrive malerforretningen i 1946, og nu kunne folk i mange år herefter næsten dagligt møde den flittige og venlige mand i naturen med sit staffeli – travlt optaget af at gengive landskabet eller en ejendom på sit lærred.

Han malede det meste af sine billeder færdige på stedet for bedre at få detaljerne og hele stemningen.

Hans billeder var så udpræget naturalistiske, præget af hans store betydning og glæde over – og kærlighed til naturen, men han med sin dybt religiøse indstilling anså som skabers underværker.

Hans stil kan man vel sige at være mellem guldaldermalernes og fynboernes. Hans billeder har ikke blot værdi som kunst og dekoration i hjemmene, men har ofte også stor lokalhistorisk værdi, idet de ret presist gengiver motiver, som enten er meget forandrede eller måske helt borte.

De første mange år færdes han på cykel, og det begrænsede hans virkefelt, hovedsagelig til det sydfynske område indbefattet nogle af småøerne.

Senere fik han en knallert og han nåede nu lidt længere omkring. Da han anskaffede sig en bil, betød det ikke blot en stor fordel med lettere at kunne medbringe sine ting og lidt mere komfort, langt væk. Helt til Østrig og Italien søgte han nu landskaber.

Som nævnt var mange af hans billeder bestilt og efter et givet motiv. Men mange andre motiver, han mødte på sin vej, malede han også, og disse samlede han til tider til udstilling forskellige steder.

Således var det i mange år tradition at udstille i malersalen på Rasmussens Hotel i Faaborg først i december. Her mødte et stort og trofast publikum op for at nyde synet af alle de festlige og skønne landskaber, men da også for at købe.

Der blev ligeledes holdt udstillinger på Wandalls Hotel i Svendborg og i Kunstudstillingsbygning på Filosofgangen i Odense samt så langt væk som i Sønderborg og andre steder.

Hans hjem i Aastrup var indremissionsk, og der blev holdt søndagsskole. Den tro beholdt han hele livet, og i V Aaby forsatte han søndagsskolegerningen gemmen 40 år. Her kom hans glade og lyse sind og venlighed overoverfor børn som sine medmennesker tydeligt frem gennem en let tilgængelig og glad forkyndelse, som de kunne forstå.

Foruden sine mange oliebilleder og enkelte akvareller og tegninger har han også efterladt mange hundrede lysbilleder, hvoraf de ældste er over 70 år gamle. Disse vil frem over være til stor gavn for lokalarkiver og andre interesserede, da familien vil gøre dem tilgængelige.

I mere end 40 år førte han dagbog som nok indeholder mange interessante oplysninger.

Harald Madsen døde den 21. december 1966. 71 år gammel.

Her omkring hundredåret for hans fødsel kan der være god grund til at mindes ham, både for hans færden og eksempel for sin samtid, og for den kunst han skabte til glæde langt frem over.

Aastruparkiv.dk 2018                                                  Aastrup Folkemindesamling